Bio-Salon

For organisationer og foreninger

Fælles historier, fælles vækst

Bio-Salon er en effektfuld vej til selvhjælp og empowerment, tilgangen er let og respektfuld. Ved at tage ejerskab over egen fortælling, bliver udbyttet varigt.

Historier undersøger virkeligheden

Det forunderlige ved livshistorier er, at de giver plads til mangfoldighed og accept af forskellighed. Det almenmenneskelige, som binder os sammen, træder naturligt frem. Bio-Salon har fokus på nye perspektiver, indsigt og mening.

Referencer

Projekt "Byd din nabo på en historie" for ensomme ældre - et samarbejde mellem Københavns Kommune, Bio-Salon og Partnerskabet i Urbanplanen. Projektet kører hele 2019.
Se mere her: http://navisen.dk/blog/bekaemp-ensomhed-med-historier/

Rigshospitalet, patientbiblioteket
Herberg Hørgården
Mødrehjælpen
Landsorganisationen for voldsramte kvinder og børn
Angstforeningen

Vor Frelser kirke, natkirken
Sofiebadet
Kulturtårnet
Christianshavns lokalarkiv og -museum
Christianshavns bibliotek
Bibliotekshuset på Rodosvej
Højdevangskirken
Nathanaelskirken

Aktivitetscenter Sløjfen/
Erindringsværkstedet Sundby

finansiering

Vi arbejder med fonde og almennyttige initiativer, og står til rådighed i forbindelse med fondsansøgninger

bliv Bio-Salon samarbejdspartner

Vi møder
jeres behov

Forløb eller workshops
bliver sammensat, så vi møder jeres specifikke behov og kan sætte ind på særlige fokuspunkter.

Vi samarbejder på tværs af faggrænser og kan tilbyde aktiviteter på fast basis.

Organisationsarbejde er en vigtig del af Bio-Salons vision og dna. Vi hjælper gerne med fondsansøgninger eller strategisk arbejde.

Hvilken værdi ønsker I at give?

Skriv eller ring for en uforpligtende snak.

Send mail