Persondatabeskyttelsespolitik
Persondatapolitik for Biosalon

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden.

Virksomheden er dataansvarlig

Virksomheden er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Biosalon
CVR-nr. 36342447
Sundholmsvej 8, 2300 København S
kontakt@biosalon.dk. 

Du er altid velkommen til at kontakte virksomheden, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger virksomheden behandler

Virksomheden behandler følgende kategorier af personoplysninger: 

- Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere.
- Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og e-mail kampagner.


Virksomheden bruger dine personoplysninger til følgende formål: 

- Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller e-mail kampagner til personen.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag: 

- Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a ellerart. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve)

Dine personoplysninger stammer fra

Persondata indhentes primært fra Biosalon.dk via nyhedsbrevtilmeldings-forms. Brugere giver eksplicit samtykke til at Biosalon må forvalte deres data ved tilmelding via forms på websitet.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år. Hvis nyhedsbrevet afmeldes vil den pågældendes navn og e-mail blive slettet fra Biosalon’s systemer.

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgenderettigheder: 

- Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

- Ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysningerbehandles. 

- Ret til at få berigtiget dine oplysninger: Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 - Ret til at få slettet dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningernealmindeligvis ville blive slettet. 

- Ret at gøre indsigelse mod behandlingen: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.  Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside:[https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf]

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dinepersonoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.