Principper for Bio-Salon

1. Er en kreativ proces med flere intelligenser i spil. Kender udgangspunktet, men ikke endemålet. Bruger uvished og tvivl som kreativ vejviser.

2. Baserer sig på kreativ- og refleksionsskrivning, skriveteknikker og greb, de fleste kan deltage i. Har en demokratisk og inkluderende tilgang til skrivning.

3. Tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie, men faciliteres oftest i en gruppe. Baserer sit indhold på almenmenneskelige eksistentielle temaer, så menneskelige fællestræk fremhæves.

4. Er en dynamisk gruppeproces, som griber øjeblikkets nødvendighed. Fælles refleksion og spejling skaber indsigt og samhørighed.

5. Bruger erindring som afsæt til at undersøge nutid og fremtid. Kan derved skabe sammenhæng og kontinuitet mellem fortid, nutid og fremtid.

6. Arbejder med historisk bevidsthed ud fra forudsætningen om, at vi altid er børn af en specifik tid, sted og kultur. Synliggør og værdsætter specifikke tidsmarkører som f.eks sange, lege, mad, tøj, stilarter, skikke.

7. Er en skabende proces med fokus på intuition, leg, krop og underbevidsthedens intelligens, som kan lede til en terapeutisk og eksistentiel virkning.

8. Kan benytte sig af skabende udtryk som billeder, litterære tekster, musik, tegning og meditation/visualisering - skrivning er dog det bærende udtryk.

9. Har øje for mønstre, røde tråde, synkronicitet og sammenhænge i livshistorien, som er med til at skabe mening og formål i den enkeltes livshistorie.

10. Erindring og selvindsigt har brug for tid til at fremelskes, og for fællesskaber til at blomstre. Forløb over tid/flere lektioner kan danne fællesskaber om et meningsfuldt fælles tredje.

11. Tilpasser sit indhold til den specifikke målgruppe og situation, så mennesker mødes, hvor de er.

12. Sted, atmosfære og æstetik har en implicit betydning for indhold og udtryk. Bio-Saloner er f.eks blevet afholdt i en privat dagligstue, i et barokt kirkerum, på et herberg og i Amager Fælleds natur.

13. Hver facilitator har frihed til kreativt at bruge egne virkemidler, erfaring og kundskab med respekt for ovenstående, og ved at integrere eventuelle egne udtryk i de beskrevne principper.
Skriv mig op til bio-salon