Bio-Salon kursus

For private

Fortællingens kraft

Bio-Salon udfolder livshistoriers frigørende potentiale. Det sker gennem fortællingens kraft, kroppens erindring og underbevidsthedens kreative intelligens. Det er en skabende proces med en terapeutisk virkning, hvor forløsning, indsigt, nye perspektiver og mening opstår.

"Bio-Salon er virkelig brugbart, når man står i en transitionsfase, hvor man har brug for at se på, hvad var, hvad er og hvad, kan blive."
Laura Larvig

Kan du tænke og føle det, kan du skrive det.

Hvad består Bio-Salon af?

Indhold
Indhold

De fem temaer

En Bio-Salon cyklus består af 5 lektioner - plus en senere opfølgning - hver 14. dag á 2,5 time, som tager udgangspunkt i temaerne:

Vækst

Sanser, rødder og udforskning.

Sanserne er din vej til hukommelsen. Kroppen husker det, du har glemt, at du ved. VÆKST aktiverer kroppens intelligens og ’tavse viden,’ som ligger til grund for selvfølelse og bæredygtige valg. Vi arbejder med barndom, familie og fortællinger om dig selv. Hvor kommer du fra
og hvad kommer du af?

Kærlighed

Relationer, drivkraft og drømme.

Love makes the world go around og er det stof, drømme er gjort af. Hvad består dine grundrelationer af? Hvad er kærlighed for dig, og hvordan har du oplevet den? Hvad driver den dig til, og hvad søger du i andre? Vi arbejder med selv-kærlighed som fundament for at elske andre og have sunde relationer.

Identitet

Værdier, roller og tro.

Dine værdier er de grundsten, du bygger dit liv på. Hvad lever du for, og hvad dør du af? Vi påtager os alle roller i en gruppe, hvad er typisk din og hvad får du ud af den? IDENTITET udforsker din ’identitetsbagage’ - hvad er dit og hvad er andres? Du bliver skarp på, hvad der er essentielt (for) dig.

Død

Brud, tab og vendepunkter.

Alle møder døden i en eller anden form; hvordan forholder du dig til den? Hvilke fortællinger har du om tab, kriser og nederlag? Hvem er dine døde, og hvordan har de formet dig? DØD tager udgangspunkt i livets vendepunkter på godt og ondt.

Livslektioner

Røde tråde og mønstre. Tidslinje.

Du laver en kronologisk og tematisk tidslinje, som giver overblik og struktur. Både i forhold til dit liv og dine tekster, så du får lettere ved selv at arbejde videre. LIVSLEKTIONER samler de røde tråde og skitserer dine mønstre og livslektioner, så du kan tage ejerskab og styring.

Kursuspriser

For private
PRIser

Se forskellige muligheder

Her kan du se priser og udbytte af Bio-Salon.

Bio-Salon kursus

Pr. person
2100,- kr.

Skriv skitsen til din livshistorie og tag ejerskab af dine fortællinger

Følelsesmæssig heling
og eksistentiel vækst

Kommunikativ empowerment, styrkelse af udtryksmuligheder

Nye perspektiver og sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid

1-1 sessioner

For kursusdeltagere, der vil et niveau dybere
700,- kr. pr. time

Coaching af personlige problematikker 

Skrivecoaching ved skriveblokering

Feedback på tekster

Hjælp til struktur og disposition af fortælling

Kommende
kursus:

Datoer

Vi mødes hver anden uge!
Tidspunkt kl 18.30-21.00

Mandag 19/9-2022

Mandag 3/10-2022

Mandag 17/10-2022

Mandag 31/10-2022

NB! Tirsdag 15/11-2022

Bonus: ekstra opfølgning følger! Bonus: Skyggesider og livslektioner integreres i kurset. Kontakt Roberta for mere info.

ADRESSE:
Bio-Salon kurser foregår som udgangspunkt på Sundholmsvej 8, København S

sundholm8.dk

Tilmeld dig kursus

For private

Skriv til roberta@biosalon.dk for tilmelding.
Overfør beløbet på kontonummer 3409-11581358.

Skriv dit navn og det kursus, du ønsker.
Du er tilmeldt, når beløbet er modtaget.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Ved køb af Bio-Salon kursus accepterer jeg Salgs- Forretningsbetingelser

Under kurset

  • Skrivningen er dit personlige refleksionsrum - du deler det, du selv er klar til.
  • Udover oplæg, skriveøvelser og feedback indgår også meditation, kropsterapeutiske øvelser, litterære uddrag, billeder eller musik, som uddyber det aktuelle tema.
  • Du opøver evnen til at udtrykke dig, skrive og fortælle historier.
  • Obs! Husk dine foretrukne skriveredskaber.
Bonus: Efter hvert Bio-Salon forløb er der en ekstra opfølgning med erfaringsudveksling, nye input og inspiration til, hvordan du holder fast i din skrivning og videre udvikling.

"Jeg skriver for at forstå, såvel som for at blive forstået." Elie Wiesel

Skriv til mig