Referencer

Bio-Salons samarbejder
1

’Byd din nabo på en historie’

Ældre beboere i København skaber fællesskaber ved at dele livshistorier med hinanden i Urbanplanen på Amager. Fra 2020 skal projektet drives videre af frivillige kræfter. Det er nomineret til hele to priser - og er et samarbejde mellem Københavns Kommune, helhedsplanen i Urbanplanen Partnerskabet/3B-KAB og Bio-Salon.

LÆS MERE
2

Refleksionsskrivning i Vor Frelsers Natkirke

Bio-Salon workshoppen i Vor Frelsers Natkirke har fra starten været så populær, at der har været venteliste for at deltage. Der synes at være et behov og en længsel efter at udtrykke egne erfaringer om eksistentielle emner og trosliv – og dele dem med andre.

LÆS MERE
3

N.A.B.O. Center

N.A.B.O. Center er et aktivitets- og samværssted for københavnere, som er psykisk sårbare og/eller har en psykisk lidelse. Ved at skrive kreativt og sansende om eget liv - i et fællesskab - udveksler deltagerne erindringer og fremtidsdrømme, og spejler sig i hinanden.

LÆS MERE
4

Workshops i Sofiebadet

Samarbejdet mellem Sofiebadet og Bio-Salon forener krop og sjæl, så kreativ skrivning og kropslig fordybelse over et vedkommende tema går op i en højere enhed.

LÆS MERE
5

Mødrehjælpens eventyrlige børne-workshop

Eventyr er for alle børn! Også for børn af enlige forældre, som måske har få ressourcer i hverdagen. Det var tanken bag samarbejdet mellem Bio-Salon og Mødrehjælpen.

LÆS MERE
6

Rigshospitalet, patientbiblioteket

Kreativ skrivning for indlagte og pårørende på Rigshospitalets patientbibliotek. Et pusterum, hvor man leger og skaber med sproget. Vi har blandt andet skrevet og fortalt om kroppen, der har sit eget sprog, og om en genstand, man aldrig ville skille sig af med.

LÆS MERE
7

Herberg Hørgården

Et succesfuldt pilotprojekt for beboere på hjemløseherberget Hørhuset, der strakte sig over 8 gange i efteråret 2018. Deltagerne var meget glade for forløbet, som satte gang i en positiv personlig udvikling. Det skabte et fællesskab omkring udvekslingen af eksistentielle temaer og historier fra deres liv.

LÆS MERE
7

Landsforeningen for Voldsramte Kvinder og Børn

"Tag Livet Tilbage!" Et integrationsprojekt for voldsramte kvinder i samarbejde med Høje Taastrup Kommune. Voldsramte kvinder mister ofte følelsen af sig selv og af at høre til - hvem er jeg udenfor volden, hvordan vil jeg leve og være? Der arbejdes med empowerment og hjælp til selvhjælp, så større selvindsigt og selvaccept kan styrke fremtidige beslutninger. I et spejlende fællesskab skabes grobund for solidaritet og en kollektiv, eksistentiel forståelse af at være voldsramt.

LÆS MERE
8

Kulturtårnet

Workshop om BROER en kold vinternat i Kulturtårnet med varm te og udsigt over Københavns Havn. Kreativ skrivning med udgangspunkt i broer. Broer forbinder og skaber møder, og er både konkrete og symbolske.

LÆS MERE
9

Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

En række lokalhistoriske møder, hvor deltagerne skrev om egne erindringer og oplevelser fra Christianshavn. Stor tilslutning i det lille vagthus fra 1724, hvor vi sad tæt om bordet og lod os inspirere af Christianshavns fantastiske historie.

LÆS MERE
10

Christianshavns bibliotek

Workshop på biblioteket om både personlige og kollektive erindringer fra København.

LÆS MERE
11

Højdevangskirken

En række velbesøgte workshops med fokus på erindring og fortælleglæde. Med de rette ledetråde og et åbent, lyttende sind kan alle fremelske historier - store som små.

LÆS MERE
12

Nathanaels Kirke

Et mini-forløb for kommende konfirmander, som fik lov at udtrykke egne tanker og følelser om tro, håb og kærlighed. "Det turde de fleste faktisk i den fortrolige, utvungne atmosfære, der meldte sig i løbet af øvelserne. Projektet var udbytterigt for alle – også dem, der foretrak at ”nøjes med” at lytte med – så jeg kan uden tøven anbefale det." Stefan Lamhauge Hansen, sognepræst ved Nathanaels Kirke

LÆS MERE
13

Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Foredrag om erindringer i aktivitetscenter Sløjfen. Hvordan fungerer hukommelsen egentlig? Og hvilke ledetråde skal der til for at lede den på vej? Med billeder og genstande blev publikum aktivt inddraget - og fik fortalt store og små historier fra eget liv.

LÆS MERE

Vi tilbyder en uforpligtende og afklarende samtale om hvordan workshops eller forløb kan skræddersys til netop jeres organisation!

Book samtale