Refleksionsskrivning i Vor Frelsers Natkirke

Deltagerne mødes på fredag aftener i den smukke barokkirke fra 1698 på Christianshavn. Selvom de ofte ikke kender hinanden, er der en åben og tillidsfuld vilje til at spejle sig i hinandens fællesmenneskelige erfaringer. Skriveværkstedet giver deltagerne mulighed for at arbejde bevidst med eksistentielle temaer i en kristen ramme, hvor blandt andet det store kirkerum fungerer som inspirationsramme med sækkepuder, klassisk musik og lysinstallationer. Emnerne har været Modtagelighed og mirakler, Opstandelse og nyt liv, Ånd og nærvær. Og vil i efteråret 2019 være Vækst, Høst og Død.

Foto: Lene Trap-Lind

”Roberta tilfører en faglig viden og professionalitet til processen med at skrive egne tekster over kirkeårets livstemaer. Emnerne giver mennesker mulighed for at udbygge deres sprog for kristendom og tro, og reflektere over, hvad troen betyder for dem her og nu. Roberta er som kursusleder nærværende og respektfuld. Hun formår at skabe et åbent og tillidsfuldt rum, og har sans for den hårfine balance mellem det private og det personlige. Små og store greb, forskellige teknikker, deltagerne hjælpes på vej i processen med en række spørgsmål til overvejelse over de enkelte temaer. Robertas faglighed løfter indholdet og undervisningen til glæde for deltagerne og for Natkirken som helhed.”

Susanne Møller Olsen, sogne- og natkirkepræst i Vor Frelsers Kirke
En Natkirkedeltagers takkekort.

Få en uforpligtende og afklarende samtale om hvordan skriveworkshop-forløb kan skræddersys til netop jeres organisation!

Book samtale